Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež bliži se kraju

logo mobilna trebezProjekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež bliži se kraju

UntitledZavršetak dijafragme naznačio skori kraj radova

Sanacija odlagališta otpada Trebež bliži se kraju. Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada "Trebež" u gradu Samoboru ukupne je vrijednosti od 99.192.872 kuna te se provodi u sklopu Operativnog programa "Zaštita okoliša" 2007. - 2013.

Od ukupno 95.683.500 kuna prihvatljivih izdataka Projekta, 85% odnosno 81.330.975 kuna se sufinancira iz Kohezijskog fonda Europske unije. a preostalih 15% sufinancirano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

O stanju na gradilištu razgovarali smo s voditeljem gradilišta ing.građ. Mariom Mlinarom.

 

Koje su specifičnosti ove dijafragme i koja je njena svrha?

 

Svrha izrade glinobetonske dijafragme oko odlagališta otpada je izolacija onečišćene procjedne vode unutar odlagališta te da na taj način spriječi daljnje onečišćenje podzemnih voda. Specifičnost ove dijafragme proizlazi iz primjene jednofazne tehnologije izvedbe uz pomoć posebnog materijala pod nazivom TIWODUR koji se miješao u gradilišnom postrojenju te direktno ulijevao u buduću dijafragmu prilikom iskopa pojedinih kampada.

 

Sama TIWODUR glinobetonska smjesa preuzima ulogu isplake koja sluzi za održavanje stabilnosti iskopa, a također i krajnjeg materijala dijafragme, te je iz tog razloga izvedba dijafragme napredovala većom dinamikom nego uobičajenom dvofaznom tehnologijom. Isto tako, sama kontrola kvalitete izvedbe dijafragme bila je mnogo lakša.

 

Kako su tekli radovi na dijafragmi?

 

Radovi na dijafragmi tekli su prema planiranoj dinamici te su završeni u planiranom roku.

 

S obzirom da je ovo najveća dijafragma te vrste u Hrvatskoj koji su bili izazovi pri njenoj izvedbi?

 

Kao izazov pri izvedbi dijafragme možemo navesti kratak rok u kojem je dijafragma trebala biti završena. Stoga je Izvođač morao uložiti dodatne napore kako bi, u konačnici, u zadanom vremenskom roku izvršio sve radove kvalitetno i precizno.

 

Kada trebaju završiti svi radovi u sklopu Projektu sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež u gradu Samoboru?

 

Sukladno vremenskom planu, radovi trebaju završiti krajem lipnja. Bude li sve teklo prema dinamičkom planu i uz povoljne vremenske uvjete, opasnosti od produljenja roka nema.

 

Što je još potrebno napraviti do kraja radova?

 

Potrebno je završiti manji dio radova na hidrantskoj mreži, sustavu otplinjavanja, interventnom crpnom sustavu te pokrovnom brtvenom sloju odlagališta otpada. Na samom kraju preostaje uređenje okoliša, servisnih prometnica i hortikulture.

 

Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Telefon: +385 1 3363 177
Fax: +385 1 3378 113
Kontakt osoba: gđa Marija Galic Kotarski, voditeljica projekta

Izrada i održavanje: Meridies web design

 

 

   footer novi 6 11

 

 

Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Samobora.