Uspješan završetak radova Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada “Trebež” u gradu Samoboru

logo mobilna trebezUspješan završetak radova Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada “Trebež” u gradu Samoboru

Gradonaelnik1

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada „Trebež“ uspješno je priveden kraju. 

 

Provedeni radovi su financirani putem Kohezijskog fonda (85%), a u preostalih 15% sredstava sudjelovao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sanacija odlagališta je doprinijela zaštiti vodocrpilišta Strmec te smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš kao i ostvarenju ciljeva Operativnog programa „Zaštita okoliša“ budući da je sanirano odlagališno područje od 37.000 m2.

 

U svrhu obilježavanja završetka radova i u svrhu promicanja vidljivosti ovog EU sufinanciranog projekta, 22. kolovoza 2016. godine održana je konferencija za medije na kojoj su gradonačelnik Grada Samobora Krešo Beljak, nekadašnji ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomir Majdandžić predstavili projektne aktivnosti i rezultate Projekta.

 

Gradonačelnik Krešo Beljak je istaknuo kako se radi o prvoj ozbiljnoj sanaciji odlagališta otpada u Hrvatskoj u skladu sa smjernicama Europske unije kao i sa brigom o okolišu, pitkoj vodi, vodotokovima i budućnosti naše djece.

 

Kompletna sanacija odlagališta je uključivala izvođenje glinobetonske dijafragme, sustava otplinjavanja, sustava odvodnje oborinskih voda te hortikulturno uređenje.

 

Nekadašnje „brdo smeća“ sada je zelena oaza o čijem održavanju će se brinuti samoborski Komunalac, a na suprotnoj strani sanirane plohe Trebeža planira napraviti „tvornicu otpada“ na površini od 1500m2.

 

 

Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Telefon: +385 1 3363 177
Fax: +385 1 3378 113
Kontakt osoba: gđa Marija Galic Kotarski, voditeljica projekta

Izrada i održavanje: Meridies web design

 

 

   footer novi 6 11

 

 

Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Samobora.