Predstavljeni rezultata Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada “Trebež” u gradu Samoboru

logo mobilna trebezPredstavljeni rezultata Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada “Trebež” u gradu Samoboru

IMG 0101y

Povodom upoznavanja javnosti s rezultatima Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada “Trebež” u gradu Samoboru, održana je prezentacija 23. kolovoza 2016. godine u Pučkom otvorenom učilištu Samobor.

 

O razlozima za sanaciju, ciljevima Projekta, predmetu radova, situaciji prije i poslije sanacije te financiranju Projekta govorili su Bruna Jakšić i Majda Pavleković iz Ernst & Young savjetovanja, predstavnik izvođača radova Zajednice ponuditelja Eurco d.d. i Đuro Đaković Holdinga Mario Mlinar, Viktor Pernjak kao predstavnik nadzornika Investinženjeringa, Marija Galic Kotarski u ime Grada Samobora te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić.

 

Na predstavljanju je rečeno kako je sanacija bila potrebna zbog direktnog kontakta odloženog otpada s podzemnom vodom, blizine odlagališta otpada Trebež i vodozaštitne zone vodocrpilišta Strmec, narušavanja krajobraznih obilježja područja, blizine naselja Vrbovec Samoborski te Strategije gospodarenja otpadom i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

 

Opći ciljevi projekta bili su eliminacija negativnih učinaka nekontroliranog odlaganja otpada na odlagalištu, zaštita okoliša i povećanje vrijednosti nekretnina na užem području Trebeža. Kako bi se ciljevi ostvarili izvedena je dijafragma oko odlagališta, crpni sustav, uređaj za pročišćavanje te je uređeno odlagalište.

 

Projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda (81.330.975 kn) i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (14.352.525 kn). Sanacija odlagališta Trebež predstavlja učinkovito gospodarenje otpadom pa je u tom smjeru predviđena i izgradnja 50-tonske vage, kompostane i sortirnice otpada.

 

Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Telefon: +385 1 3363 177
Fax: +385 1 3378 113
Kontakt osoba: gđa Marija Galic Kotarski, voditeljica projekta

Izrada i održavanje: Meridies web design

 

 

   footer novi 6 11

 

 

Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Samobora.