Novosti

logo mobilna trebezNapredak radova u sklopu Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada “Trebež”u gradu Samoboru

Odlagalište neopasnog otpada Trebež u tijeku radova 6 11U sklopu Projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada “Trebež”u gradu Samoboru financiranog iz Kohezijskog fonda, a čiji je korisnik Grad Samobor, u tijeku su radovi na izvedbi glinobetonske dijafragme.
Prije početka radova na sanaciji odlagališta, Izvođač je izveo dodatne istražne radove, izradio Glavni projekt i ishodio Građevinsku dozvolu. Na temelju rezultata istražnih radova, dubina dijafragme se procjenjuje od 16,5 do 27,2 m s obzirom da mora ući u slabopropusni sloj praha i prahovitog pijeska te na taj način onemogućiti procjeđivanje vode iz tijela odlagališta u okoliš.

Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Telefon: +385 1 3363 177
Fax: +385 1 3378 113
Kontakt osoba: gđa Marija Galic Kotarski, voditeljica projekta

Izrada i održavanje: Meridies web design

 

 

   footer novi 6 11

 

 

Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Samobora.